Историята на БОРОЛА започва през 1996 г., когато двама лекари с предприемчив дух се заемат със задачата да я превърнат в една от водещите компании в сферата на здравеопазването. Още от създаването компанията се стреми към повишаване качеството на живот на своите потребители чрез:

  • Съвременни здравни услуги
  • Висококачествени природни, козметични и други здравни продукти
  • Цялостна здравна информация

Стремежът на Борола е свързан с непрекъснато развитие и търсене на новости. Използват се последните научни изследвания и разработки, за да се подобрят и развият произвежданите продукти.
Нашата основна мисия е да осигурим цялостна грижа за здравето на човека чрез новаторски и по-различен начин на мислене.

Борола има ползотворно дългосрочно сътрудничество с чуждестранни и български компании, което се основава на изграденото взаимно доверие.
Високият професионализъм на всички служители на Борола, съчетан с безкомпромисното качество на произвежданите продукти е в основата на нашия успех.


bg_image

РАБОТНИ МЕСТА

Прочетете повече
bg_image

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Прочетете повече