Историята на Борола започва през 1996 г., когато двама лекари с предприемчив дух се заемат със задачата да я превърнат в една от водещите компании в сферата на здравеопазването. Още от създаването компанията се стреми към повишаване качеството на живот на своите потребители чрез:

  • Съвременни здравни услуги
  • В исококачествени природни, козметични и други здравни продукти
  • Цялостна здравна информация

Стремежът на Борола е свързан с непрекъснато развитие и търсене на новости. Използват се последните научни изследвания и разработки, за да се подобрят и развият произвежданите продукти.

Ние вярваме, че всеки има право на цялостна грижа за здраве, красота и уелнес.
Стремим се да осигурим тази грижа чрез новаторски и по-различен начин на мислене.

Цялата дейност на фирмата се ръководи от определените визия, мисия и ценности:

  • Визия – Да променим начина, по който хората възприемат цялостната грижа за здраве, красота и уелнес.
  • Мисия – Да се превърнем в най-уважаваната компания за здраве, красота и уелнес.
  • Ценности – Посветили сме се на цялостната грижа за здраве, красота и уелнес, която никога не спираме да усъвършенстваме.

Борола има ползотворно дългосрочно сътрудничество с чуждестранни и български компании, което се основава на изграденото взаимно доверие.

Високият професионализъм на всички служители на Борола, съчетан с безкомпромисното качество на произвежданите продукти е в основата на нашия успех.


bg_image

РАБОТНИ МЕСТА

Прочетете повече
bg_image

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Прочетете повече