Форма за нежелани лекарствени реакции (НЛР)Свали

Моля чрез приложения формуляр съобщавайте всички подозирани нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти на Leo Pharma A/S.