Моля, чрез приложения формуляр съобщавайте всички подозирани нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употреба на лекарствени продукти на Karo Pharma AB и Leo Pharma A/S.
Ние ще се свържем с Вас за допълнителна информация и уточняване.

Този документ е поверителен! Информацията от вашите съобщения се обработват при строго спазване на принципа за конфиденциалност. Идентичността на пациента не се разкрива никога.
За да бъде валидно съобщението, моля задължително попълнете данните в полетата, означени с /*/.

Благодарим за проявената активност от Ваша страна.