ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 01.03.2021 г. от 14,30 часа ще се проведе публична информационна среща с цел оповестяване дейностите по проект: BG16RFOP002-2.040-0658-C01, „Подобрен производствен капацитет в Борола ООД” Бенефициент: Борола ООД Събитието ще се осъществи посредством платформа Life Web Inner; В случай, че желаете да посетите информационното събитие, моля да изпратите запитване на мейл admin@borola.com, след което ще […]

ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

На 25.02.2021 г. от 14,30 часа ще се проведе публична информационна среща с цел оповестяване дейностите по проект: BG16RFOP002-2.040-0658-C01, „Подобрен производствен капацитет в Борола ООД” Бенефициент: Борола ООД Събитието ще се осъществи посредством платформа Life Web Inner; В случай, че желаете да посетите информационното събитие, моля да изпратите запитване на мейл admin@borola.com, след което ще […]

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ И ДА СПРЕМ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС (COVID-19)

Публикуваме този документ към всички вас с цел информация и спиране разпространението на kоронавирус (COVID-19). Надяваме се, че до края на този материал ще сме ви убедили, че: това е сериозен проблем, който изисква сериозно отношение за предотвратяването на национално бедствие COVID-19 не е обикновен грип; той е вирус със смъртност до 10-20 пъти (според […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД Обща стойност на проекта – 1 666 000.00 лв. Безвъзмездна помощ – 60.00 % Начало на проекта:  23.12.2015 г . Продължителност:  18 месеца Място на Изпълнение: гр. Сухиндол,  производствена база Борола ООД Борола ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0286-C01, „Нови възможности за Борола ООД” в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,съфинансирана от EФРР. […]

Нови дерматологични продукти, отговорност на фирма Борола

През месец април 2016 година завърши споразумението между двете световно известни фармацевтични компании Лео Фарма и Астелас, в резултат на което Лео Фарма придобива дерматологичното портфолио на Астелас, което включва лекарствени средства и козметика за лечение на екзема – Protopic®, акне – Zineryt® и др. кожни заболявания. Лео Фарма следва визията си повече хора да […]

Проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

БОРОЛА ЕООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,  ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, съфинансирана ЕФРР; ДБФП BG16RFOP002-2.002-0200-C01 Наименование на проекта  „Подобряване процесите на управление и организационни иновации в Борола ООД”   БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД Обща стойност на проекта -344 657.00 лв. Безвъзмездна помощ – 69.95% Начало […]