КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ И ДА СПРЕМ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС (COVID-19)

Публикуваме този документ към всички вас с цел информация и спиране разпространението на kоронавирус (COVID-19). Надяваме се, че до края на този материал ще сме ви убедили, че: това е сериозен проблем, който изисква сериозно отношение за предотвратяването на национално бедствие COVID-19 не е обикновен грип; той е вирус със смъртност до 10-20 пъти (според […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД Обща стойност на проекта – 1 666 000.00 лв. Безвъзмездна помощ – 60.00 % Начало на проекта:  23.12.2015 г . Продължителност:  18 месеца Място на Изпълнение: гр. Сухиндол,  производствена база Борола ООД Борола ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0286-C01, „Нови възможности за Борола ООД” в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,съфинансирана от EФРР. […]

Нови дерматологични продукти, отговорност на фирма Борола

През месец април 2016 година завърши споразумението между двете световно известни фармацевтични компании Лео Фарма и Астелас, в резултат на което Лео Фарма придобива дерматологичното портфолио на Астелас, което включва лекарствени средства и козметика за лечение на екзема – Protopic®, акне – Zineryt® и др. кожни заболявания. Лео Фарма следва визията си повече хора да […]

Проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

БОРОЛА ЕООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,  ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, съфинансирана ЕФРР; ДБФП BG16RFOP002-2.002-0200-C01 Наименование на проекта  „Подобряване процесите на управление и организационни иновации в Борола ООД”   БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД Обща стойност на проекта -344 657.00 лв. Безвъзмездна помощ – 69.95% Начало […]

Информационно събитие по проект „Нови възможности за Борола ООД“

БЕНИФИЦИЕНТ БОРОЛА ООД Обща стойност на проекта – 1 666 000.00 лв. Безвъзмездна помощ – 60.00% Начало на проекта:  23.12.2015 г . Продължителност:  18 месеца Място на изпълнение: гр. Сухиндол,  производствена база Борола ООД Борола ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-0286-C01, „Нови възможности за Борола ООД” в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,съфинансирана от EФРР. На […]

На 28-ми юни Борола навършва 20 години!

28-ми юни 2016 г. е специален ден за нас – екипът на Борола, за нашите партньори и за хората, убедили се в силата на нашите продукти. На този ден Борола навършва 20 години от своето създаване – 20 години, изпълнени с много труд и стремеж да осигурим цялостна здравна грижа. 20 години не спряхме да […]