Нашите здравни продукти

БОРОЛА дистрибутира, маркетира и произвежда широка гама от здравни продукти – фармацевтични, природни, козметични и други.

Главната цел на Борола е осигуряване на безкомпромисно качество на предлаганите продукти, чрез използването на най-добрите източници за тяхното производство. Всеки един продукт е преминал задължителна оценка на безопасност и е с научно доказан ефект.

През всичките тези години Борола успя да създаде уникални продукти с подбран състав и висока ефективност – за качествен и активен живот. Към момента се произвеждат повече от 50 продукта – природни, козметични и медицински изделия, към които има интерес от потребители в Гърция, Германия и други европейски държави.

Всички продукти на Борола са разработени след внимателни научни изследвания при стриктно спазване на правилата за Добра производствена практика.