28-ми юни 2016 г. е специален ден за нас – екипът на Борола, за нашите партньори и за хората, убедили се в силата на нашите продукти. На този ден Борола навършва 20 години от своето създаване – 20 години, изпълнени с много труд и стремеж да осигурим цялостна здравна грижа. 20 години не спряхме да […]

Борола ООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство. ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.001-0286-C01 Наименование на проекта: „Нови възможности за Борола ООД” БЕНИФИЦИЕНТ: Борола ООД Обща стойност на проекта – 1 666 […]

Фирма Борола и актьорите от Сатиричния театър подариха на възрастните хора във Видин и областта един незабравим Великден. На 09.04.2015 г. фирмата взе учатие в поредната благотворителна инициатива, организирана от г-н Любомир Фърков, актьор, продуцент и дългогодишен член от трупата на Сатиричния театър в гр. София. По повод Великденските празници на посочената дата в няколко […]