Оcolut®

Ocolut® се користи за подобрување на видот, за заштита од макуларна дегенерација и за намалување на ризикот од катаракта.