Showing all 4 results

Лекарства

По отношение на лекарствените продукти, днес БОРОЛА е представител за България на едни от най-големите фармацевтични компании като KARO Healthcare и др.