Показване на 1–12 от 22 резултата

Детско здраве

Децата са нашето бъдеще и осигуряването на тяхното здраво израстване и развитие трябва да бъде първостепенна грижа на всички общества. Здравето на детето включва физическо, психическо здраве и социално благоденствие. Повечето родители знаят как да пазят децата си здрави, осигурявайки им здравословна храна и рационален хранителен режим, необходимите сън, физически упражнения и безопасност.

Важно е също децата да бъдат водени на редовни прегледи при лекар. Тези посещения са възможност за проверка на развитието на детето. Така се осигурява своевременно откриване или превенция на проблемите. Освен прегледите, децата в ученическа възраст трябва да бъдат проверявани за значително наддаване или загуба на теглото, проблеми със съня или промени в поведението, кожни обриви, често възпаление на гърлото и инфекции.

За съжаление при децата имунната система все още не е достатъчно развита и достатъчно укрепнала. При отслабване на имунитета (след продължително антибиотично лечение, стресови фактори и др.) се наблюдава склонност към по-често боледуване, алергични реакции от бърз и забавен тип, трудно зарастване на рани и др., които могат да бъдат ефективно предотвратени или лекувани.

Грижата за здравето на Вашето дете е задача от първостепенно значение!
MediKids е детска здравна програма, която цели да подобри здравето на детето чрез доставяне на цялостни и ефективни грижи. Програмата започва с грижите по време на бременността, минава през ражането и грижите до юношеска възраст. MediKids е интегриран подход към детското здраве, фокусиран върху благосъстоянието на детето и осигуряващ лесен достъп до качествена здравна информация, услуги и продукти.

Антиоксиданти и витамини

Imuflam

Детско здраве

Imunobor Protect

Детско здраве

Imunobor Uro Akut

Гастроентерология

Imunobor Cat’s Claw

Гастроентерология

Imunobor® Biotic

Детско здраве

Imunobor® Kids