Нашият клиничен отдел управлява Клиника Борола, здравните ни програми, службата по трудова медицина и клиничните проучвания.